Nakazy zapłaty i pozwy z tytułu niespłaconych pożyczek

Start Artykuły Nakazy zapłaty i pozwy z tytułu niespłaconych pożyczek

Dostałeś pozew od NSFIZ (rozszerzenie skrótu: Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) lub innego podmiotu zajmującego się windykacją należności, np. firmy pożyczkowej? Obawy mogą okazać się przedwczesne. Istnieją realne szanse na oddalenie powództwa i pozbycie się długu nawet w całości.

W obrocie gospodarczym istnieje wiele rodzaju podmiotów, które handlują długami (m.in. Ultimo, Prokura, Best czy Hoist). Wierzytelności z tytułu niespłaconych pożyczek na różnych etapach windykacji, często nawet przed wypowiedzeniem umowy, są sprzedawane innym podmiotom. W rezultacie nierzadko pożyczkobiorcy nie wiedzą tak naprawdę, jakiej umowy i jakiego wierzyciela dotyczy dochodzona przed sądem należność.

Postanowienia umów pożyczek – w szczególności zawieranych z podmiotami niebędącymi bankami – zawierają często tzw. klauzule niedozwolone. W szczególności dotyczy to zapisów dotyczących tzw. pozaodsetkowych kosztów pożyczki, takich jak prowizje czy opłaty przygotowawcze, które mogą być znacznie zawyżone. Często też istnienie zobowiązania w określonej wysokości może nie zostać w odpowiedni sposób wykazane przez stronę powodową.

Należy pamiętać, że po otrzymaniu nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym i upominawczym, niezbędne jest złożenie sprzeciwu, który będzie zawierać wszystkie argumenty i wnioski dowodowe. Podobnie w przypadku, w którym sąd nie wydał nakazu zapłaty, a doręczył jedynie pozew – w wyznaczonym przez sąd terminie (najczęściej 14-dniowym) należy złożyć odpowiedź na pozew, która także zawiera wszystkie twierdzenia i wnioski dowodowe, które strona zamierza wykorzystać w toku procesu.

Zachęcamy do skorzystania z usług kancelarii w przypadku pozwania przez niestandaryzowany sekurytyzacyjny inwestycyjny zamknięty (NSFIZ) lub firmy pożyczkowe. Biorąc pod uwagę, że we wskazanym wyżej terminie (tj. najczęściej 14 dni) niezbędne jest przygotowanie ścieżki obrony na cały proces, czas reakcji jest bardzo ważny. Kancelaria posiada bardzo duże doświadczenie w procesach prowadzonych przeciwko NSFIZ i firmom pożyczkowym, co znacznie zwiększa szanse pozytywnego wynika procesu w porównaniu do podjęcia próby samodzielnej obrony.