Oddłużanie Gdańsk

Start Oddłużanie Gdańsk

Upadłość konsumencka.

Kancelaria prowadzi kompleksowo postępowania w przedmiocie upadłości, przede wszystkim upadłości konsumenckiej.

Zajmuje się także szeroko rozumianą tematyką zadłużenia firm i osób fizycznych, ochroną praw dłużników, sprawami kredytów frankowych oraz dochodzeniem nadpłaconych kwot dotyczących opłat i prowizji od udzielonych pożyczek czy kredytów.

Która możliwość oddłużania finansowego zapewnia lepszą ochronę interesów dłużnika?

Upadłość konsumencka jest procedurą skierowaną do osób fizycznych, która pozwala na częściowe lub całościowe umorzenie niespłaconych zobowiązań albo ustalenie zasad spłaty zadłużenia z wierzycielami poprzez zawarcie tzw. układu.

Sprawy oddłużania finansowego najczęściej dotyczą przypadków, w których klient ma trudności z terminową obsługą pożyczek.

Oferta doradców finansowych, która jest skierowana do klienta, może nie być najlepszą opcją na długofalową poprawę jego sytuacji finansowej.

Różnego rodzaju kredyty gotówkowe czy kredyty oddłużeniowe, które pomogą w spłacie bieżących zaległości, mogą jednocześnie zwiększyć zadłużenie, a przy tym pokrzywdzić aktualnych wierzycieli.

Na dalszych etapach windykacji następuje sprzedaż wierzytelności funduszom sekurytyzacyjnym lub innym podmiotom. Jednocześnie, wraz z rosnącym zadłużeniem klient zaczyna napotykać problemy w uzyskiwaniu kredytów, ze względu na wpisy do biur informacji gospodarczych (np. KRD), a kolejne czynności windykacyjne wiążą się z dużymi niedogodnościami.

Sporządzanie wniosków i kompleksowa pomoc osobom zadłużonym

Rolą kancelarii jest nie tylko doprowadzenia do ogłoszenia upadłości konsumenckiej klientów, ale i do stanu, w którym plan spłat, który ustalany jest przez sąd w postępowaniach upadłościowych, przewidywać będzie wpłacanie jak najniższych środków wierzycielom. Zaznaczyć należy, że zadaniem kancelarii nie jedynie wniesienie wniosku o upadłość w imieniu klientów, ale wszechstronna pomoc w wypełnianiu wszystkich obowiązków, z którymi dla klienta wiąże się postępowanie upadłościowe.

Nadrzędnym celem jest doprowadzenie do całkowitego oddłużenia.

Oddłużanie Gdańsk. Postępowanie restrukturyzacyjne. Oddłużanie kredytów

Cechuje nas indywidualne podejście do każdej sprawy. Pomoc w zakresie oddłużania obejmować może podjęcie negocjacji z wierzycielami, jeżeli problemy klienta są przejściowe bądź też zawarte przez klientów umowy zawierają tzw. klauzule niedozwolone, w szczególności w postaci nienależnych firmie pożyczkowej opłat czy nadmiernego oprocentowania.

Przedstawiona oferta oddłużania może zatem obejmować różne rozwiązania dla klienta. Ogłoszenie upadłości – upadłość konsumencka czy tzw. upadłość przedsiębiorcza nie zawsze będzie rozwiązaniem trafnym dla konkretnego klienta. Restrukturyzacja zobowiązań może zostać osiągnięta różnymi sposobami.

Upadłość konsumencka czy negocjacje jako metoda rozwiązania problemów przy jednoczesnym uwzględnieniu sytuacji wierzyciela

Kompleksowa analiza sytuacji osób zadłużonych obejmuje zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą zadłużeń, w tym toczącej się egzekucji komorniczej.

Kancelaria w planowaniu strategii działań dla klienta, bierze pod uwagę między innymi:

  • zabezpieczenie nieruchomości

  • czy możliwe są negocjacje, które pozwolą na zakończenie sporu na etapie przedsądowym

  • czy można podjąć działania w celu uzyskania odszkodowania czy dodatkowych środków finansowych (roszczenia z nadpłaty kredytu, unieważnienie umów kredytowych, np. frankowych) oraz uzyskaniu należnego finansowania.

  • stan majątkowy dłużnika i jego perspektywy zarobkowe.

Posiadanie zabezpieczenia nieruchomości niekiedy determinuje przebieg procesu oddłużeniowego.

Jeśli mowa o osobach zadłużonych mieszkających w lokalu, co do którego toczy się egzekucja, klientowi może szczególności zależeć na zachowaniu mieszkania i taki też cel będzie przyświecać w takiej sytuacji naszym działaniom.

Pomoc w uzyskiwaniu samodzielnie kredytów gotówkowych – analiza umów. Oddłużanie osób fizycznych

Jeżeli klient jest w sytuacji, w której jego problemy finansowe są przejściowe bądź też po prostu potrzebuje w danym momencie życia dodatkowych środków finansowych, kancelaria może świadczyć pomoc w uzyskaniu pożyczek, sprowadzającą się przede wszystkim do oceny prawnej przedstawionych wzorów umów. Pomagamy ocenić, czy oferowane warunki są rynkowe i zgodne z prawem.

Pomoc w zakresie oddłużania finansowego na terenie całego kraju. Oddłużanie Gdańsk

Kancelaria prowadzi sprawy oddłużeniowe, w tym sprawy o upadłość konsumencką na terenie całej Polski. Główna siedziba kancelarii mieści się w Gdańsku, a jej filia w Rumi.

Naszej kancelarii nie jest także obcy temat odszkodowań powypadkowych. Wspieranie osób poszkodowanych, w szczególności w wypadkach komunikacyjnych, jest jedną z naszych głównych specjalizacji.

Sprawy o odszkodowania od firm ubezpieczeniowych (w szczególności odszkodowania komunikacyjne) należą do jednych z najczęstszych w naszej codziennej praktyce.

Bezpłatna analiza sprawy

Jeżeli chcesz skorzystać z naszej bezpłatnej analizy wstępnej sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.