Odpowiedzialność szpitala za zaniedbania organizacyjne

Start Artykuły Odpowiedzialność szpitala za zaniedbania organizacyjne
Budynek od wewnątrz.

Działalność lecznicza wymaga najwyższego poziomu staranności i fachowości ze względu na ryzyko powstania uszczerbku w dobrach, które przez prawo chronione są w sposób szczególny. Z tego powodu istotą postępowań sądowych w sprawach o uszkodzenia ciała pacjentów czy wywołanie rozstroju ich zdrowia jest najczęściej ocena prawidłowości postępowania personelu medycznego. W niektórych sytuacjach można jednak przypisać zawinione działanie szpitalowi jako zorganizowanej całości.

Szereg przypadków, które uzasadniają przyjęcie odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotów leczniczych wynikające z tzw. winy organizacyjnej wypracowało orzecznictwo sądowe. Wśród nich jednym z najistotniejszych są zaniedbania w zakresie zapewnienia higieny podczas pobytu pacjenta, mające szczególne znaczenie w procesach o odszkodowania za zakażenia szpitalne.

W procesach tych najczęściej nadmiernie utrudnione jest udowodnienie, że do zakażenia doszło w konkretnej placówce. Zarówno sąd orzekający, jak i przygotowujący na jego zobowiązanie opinię biegły oceniają zatem możliwość wystąpienia szkody biorąc pod uwagę przede wszystkim organizacyjne przygotowanie podmiotu leczniczego do unikania zakażeń szpitalnych. Z tego powodu podmiot leczniczy może oprzeć swoją obronę na wykazaniu istnienia prawidłowych, biorąc pod uwagę aktualną wiedzę medyczną, procedur postępowania oraz odpowiedniego stanu sanitarnego pomieszczeń.

Grzegorz Koziarski
Posiadam ponad 10-letnie doświadczenie w branży prawnej, które obejmuje świadczenie usług zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców, podmiotów leczniczych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Specjalizuję się m.in. w pomocy prawnej osobom zadłużonym, w tym także prowadzeniu sporów sądowych związanych z tzw. kredytami frankowymi, sprawach odszkodowawczych, gospodarczych oraz nieruchomości.