Prawo Karne – Gdańsk Gdynia Trójmiasto

Start Prawo Karne – Gdańsk Gdynia Trójmiasto

Nasza kancelaria udziela pomocy w sprawach karnych na każdym etapie postępowania karnego. Kancelaria radców prawnych oferuje w postępowaniach karnych taki sam zakres usług jak kancelaria adwokacka. Prawnicy w kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie i na bieżąco aktualizują swoją wiedzę aby jak najlepiej służyć swoim klientom.

Zakres prowadzonych spraw

Prawo karne dotyczy niemal wszystkich dziedzin życia społecznego. Sprawy karne w których świadczymy klientom pomoc to między innymi:

 • przestępstwa gospodarcze
 • wyłudzenia i oszustwa
 • wypadki drogowe
 • prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu
 • kradzieże, w tym dokonane drogą elektroniczną
 • przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu
 • przestępstwa przeciwko wolności seksualnej (przestępstwa seksualne)
 • posiadanie narkotyków i uczestniczenie w obrocie narkotykami
 • inne przestępstwa.

Prawo karne jest bardzo specyficzną gałęzią prawa, a postępowanie karne w znaczący sposób różni się od spraw z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego czy też prawa pracy. Bez pomocy adwokata lub radcy prawnego, osoba występująca samodzielnie w postępowaniu karnym może doznać znacznych trudności usiłując bronić swoich praw.

Sprawy karne na etapie postępowania przygotowawczego

W postępowaniu przygotowawczym występujemy zarówno jako obrońca podejrzanego jak i pełnomocnik pokrzywdzonego przestępstwem.

Pomoc Pokrzywdzonemu w sprawach karnych

Jako pokrzywdzony, należy mieć świadomość, że samo zgłoszenie na policję nie zawsze będzie skutkowało skierowaniem sprawy do sądu. Często konieczne jest sporządzenie profesjonalnego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Również w trakcie trwania postępowania ważne jest umiejętne sporządzanie wniosków w zależności od rozwoju postępowania przygotowawczego.

Skuteczny adwokat lub radca prawny będzie towarzyszył osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa już podczas ich pierwszego przesłuchania przez policję lub prokuratora. Jest to szczególnie istotne w sprawach dotyczących rzadziej popełnianych przestępstw, których specyfika nie jest dobrze znana prowadzącym sprawę. Pierwsze przesłuchanie ma kluczowy wpływ na dalszy tok postępowania.

Z pomocy prawnej z zakresu prawa karnego można skorzystać również jako świadek wezwany przez policję na przesłuchanie. Radca prawny lub adwokat od spraw karnych zapewni, że nie będziesz zmuszony do odpowiadania na pytania, które mogą negatywnie wpłynąć na Twoją sytuację.

Pomoc podejrzanemu w sprawach karnych

Osoba podejrzewana o podejrzenie przestępstwa powinna pamiętać, że w postępowaniu przygotowawczym rolę przewodnią pełni policja i prokurator prowadzący sprawy karne. Jednak już na tym etapie podejrzany powinien sięgnąć po pomoc prawną. Pomoc kancelarii adwokackiej lub radcowskiej jest na tym etapie konieczna.

Bez profesjonalnej pomocy z zakresu prawa karnego nawet osoba niewinna może znaleźć się w bardzo trudnej sytuacji procesowej. Pamiętaj, że podejrzany może odmówić składania wyjaśnień – warto to zrobić dopiero po uzyskaniu profesjonalnych porad prawnych.

Tymczasowe aresztowanie

Już na tym etapie możliwe jest, że prokurator wystąpi do sądu o zastosowanie wobec podejrzanego środka jakim jest tymczasowe aresztowanie. W takim wypadku niezbędna jest szybka pomoc, gdyż orzeczenie zapada w ciągu kilku dni. Konieczne jest szybkie zapoznanie się z aktami i ustalenie w oparciu o kodeks karny przekonywującej linii obrony.

W razie zastosowania przez sąd tymczasowego aresztowania sporządzamy zażalenia i reprezentujemy klientów na posiedzeniu przed sądem. Posiadamy niezbędne doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych, które pozwoli zminimalizować ryzyko pozbawienia wolności jeszcze przed wydaniem wyroku.

Pomoc w postępowaniu sądowym

To postępowanie sądowe jest najważniejsze dla losów oskarżonego. Na tym etapie sąd na podstawie przeprowadzonych dowodów ustala stan faktyczny i w oparciu o kodeks karny wydaje wyrok.

Występując w roli obrońcy oskarżonego w postępowaniu sądowym mamy szerokie możliwości działania celem uniknięcia wyroku skazującego. Mając na względzie dobro klienta dążymy przede wszystkim do jego uniewinnienia. Możliwe jest jednak również, w zależności od sytuacji procesowej:

 • zakończenie sprawy przez warunkowe umorzenie postępowania
 • skazanie na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

W razie wydania niekorzystnego wyroku, jako obrońca oskarżonego sporządzamy apelację od niekorzystnego wyroku oraz reprezentujemy klienta na rozprawie apelacyjnej.

Pomoc w sprawach karnych w ramach postępowania wykonawczego

Pomoc jaką świadczy kancelaria prawna w zakresie prawa karnego w postępowaniu wykonawczym obejmuje w szczególności sporządzanie wniosków:

 • o odroczenie wykonania kary
 • o warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • o przerwę w wykonaniu kary
 • o wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego (dozór elektroniczny)
 • rozłożenie grzywny na raty
 • zatarcie skazania
 • ułaskawienie

Prawo karne: adwokat czy radca prawny?

Kancelaria radców prawnych, podobnie jak kancelaria adwokacka oferuje pełen zakres usług w dziedzinie prawa karnego. Zachęcamy do kontaktu i skorzystania z naszych usług.