Radca prawny Rumia

Start Radca prawny Rumia

Nasza kancelaria poza siedzibą w Gdańsku, posiada także biuro (filię) w Rumi. Radcy prawni prowadzą sprawy sądowe i reprezentują klientów w szczególności w sprawach z zakresu prawa karnego oraz zadłużeń, a także świadczą pomoc prawną w sprawach odszkodowawczych.

Usługi obejmują udzielanie pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych, ale i osób prawnych oraz przedsiębiorców działających w różnych formach.

Udzielanie porad prawnych. Radca prawny

Nasza kancelaria prowadzi działania na terenie całego kraju, udziela pomocy prawnej przede wszystkim związanej z obsługą zadłużenia klientów indywidualnych i przedsiębiorców na terenie Trójmiasta.

Prowadzi także procesy dotyczące nieruchomości oraz zagadnienia odszkodowań i zadośćuczynień za szkodę wyrządzoną przestępstwem czy powstałą w wypadku komunikacyjnym.

Radca prawny Rumia – specjalizacje

Szczegółowe informacje o przedmiocie działalności kancelarii znaleźć można na stronie internetowej, w szczególności na podstronach dotyczących naszych specjalizacji.

Jeśli zachodzi potrzeba pomocy prawnej w toczącym się postępowaniu sądowym, administracyjnym czy przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, problem prawny można także powierzyć do rozwiązania naszej kancelarii.

W przypadku wątpliwości, czy w konkretnej sprawie możesz uzyskać od nas porady, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Kancelaria radcy prawnego a kancelaria adwokacka

Niektóre osoby zastanawiają się, jaka jest specjalność radców prawnych, jaka zaś adwokatów. Od wielu lat różnica pomiędzy zakresem usług, jakie świadczy kancelaria prawna, niezależnie od tego, czy jest to kancelaria radcy prawnego czy kancelaria prowadzona przez adwokata jest różnicą nieistotną, wiążącą się przede wszystkim z funkcjonowaniem w ramach odrębnego samorządu zawodowego. Przedstawiciele obu zawodów udzielają pomocy prawnej oraz reprezentują klientów zarówno w postępowaniach karnych, postępowaniach administracyjnych oraz cywilnych.

Radca prawny czy adwokat?

Tym samym podjęcie decyzji, jaką wybrać kancelarię prawną, powinno przede wszystkim polegać na oparciu się na specjalizacji i doświadczeniu, które posiada kancelaria adwokacka i kancelaria radcy prawnego oraz tematyki, jakiej dotyczy konkretne postępowanie bądź też w jakiej klient zamierza uzyskać porady ze strony kancelarii.

Radca prawny – kontakt.

Prosimy pamiętać o telefonicznym umówieniu terminu wizyty. Możliwe jest także umówienie terminu spotkania mailowo. Kancelaria nie udziela nieodpłatnej pomocy prawnej, jednakże w pilnych sprawach możliwe jest udzielenie telefonicznie podstawowych informacji o przysługujących uprawnieniach i obowiązkach, na przykład możliwości skorzystania z pełnomocnika z urzędu.

Starowiejska 9, 84-230 Rumia

Centrum Abraham, II piętro

Poniedziałek-Piątek 7:00-16:00