Prawo cywilne i gospodarcze – Gdańsk, Rumia

Start Prawo cywilne i gospodarcze – Gdańsk, Rumia

Posiadamy doświadczenie w bardzo szeroki spektrum postępowań spornych. 

Kiedy jest to korzystne dla klienta, staramy się podjąć kroki możliwe do pozasądowego załatwienia sprawy – sporządzanie wezwań do zapłaty, pism przedprocesowych, uczestnictwo w negocjacjach. Nasza obecność podczas spotkania ze stroną przeciwną pozwala często na ograniczenie emocji i pozytywne zakończenie sprawy. 

W zakresie postępowań sądowych, wyróżnia nas dokładne przygotowanie sprawy: prowadzimy szeroki wywiad z klientem, zbieramy i oceniamy dowody, w razie potrzeby kontaktujemy się ze świadkami, staramy się możliwie dokładnie ocenić szanse klienta w procesie a następnie projektujemy najkorzystniejszą dla niego taktykę. Pomagamy ustalić realną kwotę, której klient może dochodzić. 

Kiedy sytuacja tego wymaga, a biegnie termin do złożenia pisma, jesteśmy w stanie działać tak szybko jak to konieczne. 

Oprócz naszych głównych specjalizacji, posiadamy doświadczenie w procesach: 

  • windykacyjnych – prowadzimy sprawną windykację należności od dłużników,
  • z zakresu prawa pracy – o odszkodowanie lub przywrócenie do pracy, 
  • z zakresu prawa autorskiego – reprezentujemy zarówno twórców jak i korzystających z utworów,
  • przeciwko bankom, w tym w sprawach frankowych.